Care sunt documentele necesare pentru a obtine tichete de cresa?

Parintii care doresc sa beneficieze de tichete de cresa au nevoie de urmatoarele acte:
1. cerere pentru acordarea tichetelor de cresa;
2. actul doveditor eliberat de cresa sau, dupa caz, unitatea educationala la care este inscris copilul;
3. declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte sau, dupa caz, tutorele nu beneficiaza de tichete de cresa;
4. declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediul si indemnizatia care se acorda pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. livretul de familie eliberat potrivit Hotararii Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie, cu modificarile ulterioare. In situatia in care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi insotita de copia certificatului de nastere al copilului sau a extrasului de nastere. In cazul in care s-a prezentat extrasul de nastere, beneficiarul tichetelor de cresa are obligatia ca in termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere sa depuna copia acestuia la angajator;
6. alte documente solicitate de angajator, dupa caz, potrivit regulamentului intern.