Când se acordă prima de carieră didactică?

Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranşă, corespunzătoare anului școlar 2023/2024.

Prima de carieră didactică se acordă şi pentru următorii ani şcolari/universitari, respectiv în perioada anilor şcolari/universitari 2023/2024 până în anul şcolar/universitar 2026/2027, pentru a susţine cariera didactică a personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat în limita fondurilor disponibile cu această destinaţie.