impozitarea tichetelor de masa , cos cu produse in supermarket

Impozitarea tichetelor de masa: legislatie si atributiile angajatorului si angajatului

Acordarea tichetelor de masa este reglementata incepnd cu data de 1 ianuarie 2019 de Legea nr. 165/2018. Acordarea tichetelor de masa nu este obligatorie, fiind un beneficiu pe care il poate oferi angajatorul.

Tichetele de masa pot fi folosite exclusiv pentru achitarea meselor sau pentru achizitionarea alimentelor. Incepand cu 1 februarie 2022, acestea se emit exclusiv pe suport electronic. Sunt si raman valabile pana la expirarea datei de valabilitate tichetele de masa pe suport de hartie emise pana la data de 31 ianuarie 2022. Numarul de tichete emise pentru o luna este egal cu numarul de zile lucrate de angajat in acea perioada.

Care este cadrul legislativ

Tichetele de masa sunt reglementate prin Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Legea nr. 165/2018. Conform Codului Fiscal, art. 76, alin.(3), lit. h), tichetele de masa reprezinta avantaje, in bani sau in natura, primite in legatura cu salariul si supuse regulilor de impozitare a salariului, dar sunt exceptate de la plata contributiilor sociale obligatorii.

Potrivit art.142, lit. r), art.157, alin. (2) si art. 220^4, alin.(2), tichetele de masa nu vor fi incluse in baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate si nici in cea a contributiei asiguratorii pentru munca.

Conform Legii nr.165/2018, art. 11, alin.(1), tichetele de masa reprezinta o alocatie individuala de hrana pe care o pot primi salariatii prin incheierea unui contract individual de munca.

Care este valoarea tichetelor de masa

Incepand cu luna iulie a anului 2022, valoarea maxima a unui tichet de masa a fost stabilita la 30 lei. Noua valoare nominala este stabilita prin Legea nr. 187 din 22 iunie 2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Ce este indexarea valorii tichetelor de masa

Conform Hotararii nr. 1045 din 28 decembrie 2018, art. 33, alin.(1), valoarea nominala indexata a unui tichet de masa reprezinta ultima valoare indexata a tichetului inmultita cu indicele cresterii preturilor de consum inregistrat la marfurile alimentare.

Acesta este calculat ca raportul intre nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru si nivelul mediu al aceluiasi indice pe penultimul semestru si este comunicat de Institutul National de Statistica.

Ce elemente contine un tichet de masa

Pentru ca un tichet de masa sa fie valid si sa poata fi folosit la cumpararea alimentelor, acesta trebuie sa aiba inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta, dar si urmatoarele mentiuni, conform Legii nr. 165/2018, art.13:

 • numele si adresa emitentului
 • date referitoare la perioada de valabilitate
 • interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau alcool
 • numele, prenumele si codul numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa .

Aceste elemente sunt incluse de catre unitatile emitente, fiind un criteriu pentru obtinerea autorizatiei de emitere. Aceste mentiuni trebuie inscrise pe suportul electronic sau stocate intr-un alt mod.

Cine poate primi tichete de masa

Conform Legii nr. 165/2018, art. 3, urmatoarele persoane pot beneficia de tichete de masa:

 • salariatii din cadrul societatilor comerciale;
 • salariatii din cadrul regiilor autonome;
 • salariatii din cadrul unitatilor cooperatiste;
 • salariatii angajati prin contract individual de munca de catre persoane juridice sau fizice.

Cine poate emite tichete de masa

Conform normelor de aplicare a Legii nr. 165/2018, pot desfasura activitatea specifica de emitere a tichetelor de masa in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice:

 • persoane juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • institutiile de credit;
 • persoane juridice romane;
 • sucursalele institutiilor de credit autorizate in statele membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii.

Tichetele de masa sunt emise de unitatile cu activitate specializata in domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite in continuare unitati emitente, sau de angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.

Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finantelor, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.

De asemenea, unitatile emitente dezvolta si administreaza reteaua de comercianti unde sunt acceptate tichetele (in format electronic).

Conform art.18 al Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2018:

„In vederea desfasurarii activitatii specializate, unitatile emitente incheie contracte pentru prestarea serviciilor prevazute de lege cu unitati afiliate.”

Cum se impoziteaza tichetele de masa

Potrivit Legii 227/2015 privind codul fiscal, Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, tichetele de masa se vor impozita conform regulilor de impozitare a salariului, dar vor fi exceptate de la plata contributiilor sociale obligatorii. Cota de impozit pe salarii este de 10% si se aplica conform algoritmului prevazut de Codul Fiscal, art. 78, alin.(2), lit. a).

Astfel: „la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:


(i) deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

(ii) cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

(iii) contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 de euro;

(iv) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 de euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul, vizeaza servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, asa cum este definita la art. 77, alin.(3);”

Prin urmare, angajatorul este scutit de orice taxa si contributie la stat cand ofera angajatilor acest tip de beneficiu. Dar entitatile platitoare de salarii si/sau venituri asimilate acestora sunt obligate sa calculeze si sa retina impozitul aferent veniturilor fiecarei luni atunci cand sunt efectuate platile acestor remuneratii.

Impozitul aferent venitului din tichete se aduna la restul impozitului pe salarii pe care il retine angajatorul si se vireaza catre bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare in care se vor efectua platile.

Care sunt costurile aferente emiterii pe suport electronic

Conform Normelor de aplicare a Legii nr.165/2018, angajatorul trebuie sa suporte costurile de emitere, neavand voie sa le transfere angajatilor, astfel:

„Sumele reprezentand costul imprimatelor in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, respectiv costul emiterii tichetelor de masa pe suport electronic, precum si costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator, se suporta de catre angajatori din cheltuielile proprii. In cazul institutiilor publice, aceste sume se suporta de la alineatul bugetar "Alte cheltuieli" de la titlul "Bunuri si servicii".”

Ca o masura de siguranta a functionarii acestui sistem, legea prevede obligativitatea platii in avans a sumelor aferente tichetelor de masa.

Potrivit ultimelor modificari aduse Legii nr. 165/2018, prin Ordonanta de urgenta nr. 130/2021, tichetele de masa se vor emite numai in format electronic, nefiind aduse modificari legate de impozitarea acestora, acestea fiind impuse in continuare doar cu 10% impozit pe venit.

Discuta cu un consultant Sodexo

Eugenia Deaconu

Absolventă a Facultății de Științe Politice, precum și a Facultății de Drept, Universitatea din București, Eugenia Deaconu ocupă poziția de Legal and Public Affairs Manager în cadrul Sodexo BRS România. Este expert în politici publice, drept, fiscalitate, guvernanță corporativă, cu o experiență de peste 18 ani în domeniu. Pasiunea și expertiza Eugeniei ne ajută să întelegem cu ușurință teme variate pe blogul Sodexo precum noutăți în domeniul legislației, regimul fiscal al beneficiilor extrasalariale, cât și alte subiecte legislative sau din dreptul muncii.