Masuri adoptate recent pentru sprijinul companiilor | Sodexo.ro
masuri sprijin companii, sodexo

Masuri adoptate recent pentru sprijinul companiilor

41.5% din salariul brut pentru reincadrarea angajatilor aflati in somaj tehnic 

Autoritatile romane sprijina firmele care reincadreaza angajatii aflati in somaj tehnic prin plata a 41,5 din salariul brut, se predeve intr-un act normativ aprobat recent  OUG. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARSCoV- 2, precum si pentru modificarea unor acte normative. Angajatorii vor putea beneficia de aceasta masura atat pentru salariatii care au avut contractele individuale de munca suspendate pentru somajul tehnic si au beneficiat de indemnizatie de somaj tehnic platita de stat, cat si pentru cei care nu au beneficiat de indemnizatia de somaj tehnic acordata de catre stat. Acesta masura se aplica numai contractelor suspendate pentru o perioada de minimum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta. Pentru o perioada de trei luni, angajatorii mentionati vor beneficia de decontarea unei parti din salariu, care va fi acoperita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in valoare de 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. (n.a. 5.429 lei)  Angajatorii care vor beneficia de aceasta masura, vor avea obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri. (nu se aplica pentru situatiile in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului). Procedura de acordare este simpla: angajatorii vor suporta integral contravaloarea salariilor angajatilor care beneficiaza de aceasta masura si incepand cu data de 01, pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, urmatoarele documente:
  1. o cerere semnata si datata de reprezentantul legal
  2. o declaratie pe propria raspundere
  3. lista persoanelor care beneficiaza de aceasta decontare, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Conform legii, decontarea sumelor va fi realiza in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori, potrivit legii, a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. Plata sumelor se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, dupa verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, a indeplinirii conditiilor legale. Sumele decontate nu se cumuleaza cu subventiile care se acorda in cazul angajatilor pentru care angajatorii au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, contracte sau conventii in baza Legii nr. 76/2002.

50% din salariu angajatului pentru incadrarea persoanelor in varsta de peste 50 de ani si a celor intre 16-29 de ani

O alta masura adoptata de autoritati prin acelasi act normativ este acordata angajatorilor care in perioada 1 iunie 2020- 31 decembrie 2020 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta si sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Acestia vor  primi lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Ambele categorii de angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni mentionat mai sus. Sumele se acorda pentru plata salariului proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat si nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Aceste prevederi se aplica si in cazul incadrarii in munca a cetatenilor romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini aflate in derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere. Daca angajatorii incalca obligatia de a mentine raporturile de munca si inceteaza contractele individuale de munca ale salariatilor anterior expirarii termenelor mentionate vor fi obligati sa returneze, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractelor individuale de munca, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit. b) (incetare cu acordul partilor), art. 56 alin. (1) lit. d) (ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca) si e) (ca urmare a admiterii cererii de reintegrare) si art. 65 (concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului) din Codul Muncii. Sumele se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor, depusa, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora acestia isi au sediul social. Nu beneficiaza de masurle mentionate mai sus:     
  1. institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Se va acorda somaj tehnic in domeniile care raman inchise

O alta masura adoptata de autoritati o reprezinta continuarea acordarii indemnizatiei de somaj tehnic din bugetul asigurarilor pentru somaj, atat pentru salariati, cat si pentru ceilalti profesionisti, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii in conditiile Legii nr. 55/2020  si dupa data de 31 mai 2020, pana la ridicarea acestor restrictii. Guvernul a creat o platforma unde se pot depune documentele in format electronic -  https://aici.gov.ro/home (consulta aici Ghidul de utilizare a platformei) si de asemenea pune la dispozitia tuturor contribuabililor o un numar dedicat pentru consultanta: call center ANOFM - Informatii cu privre la somajul tehnic: 021 444 0000. De asemenea, gasiti aici modelele de formulare pentru cererile care se depun la Agentiile de Ocupare a Fortei de Munca. Toate cererile vor fi verificate ulterior prin controale ale inspecției muncii, motiv pentru care recomandam tuturor angajatorilor sa respecte prevederile legale aplicabile masurilor de sprijin adoptate de catre Guvern.

Echipa editoriala Sodexo

Suntem o echipă de experți din diverse domenii. Contribuim la conținutului blogului Sodexo, ca să-ți oferim cele mai sigure informații și perspective, de la afaceri de succes – la vacanțe reușite. Colaborăm și cu specialiști externi ca să-ți putem oferi cel mai relevant conținut pe subiecte precum motivarea angajaților, wellbeing, digitalizare, legislație, finanțări, managementul banilor și tendințe în antreprenoriat.