Cu ce putem să te ajutăm?

Ai o întrebare sau dorești informații suplimentare? Spune-ne mai multe despre tine că să îți putem oferi soluția potrivită.

Product

Care sunt condițiile de eligibilitate pentru acest program? – Social Plus

Pentru a afla condițiile de eligibilitate din cadrul programului Tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde, ne poți contacta la numărul de telefon 021 204 46 64.

Care sunt documentele necesare pentru a obține tichete de creșă?

Părinții care doresc să beneficieze de tichete de creșă au nevoie de următoarele acte:
1. cerere pentru acordarea tichetelor de creșă;
2. actul doveditor eliberat de creșă sau, după caz, unitatea educațională la care este înscris copilul;
3. declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă;
4. declarație pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul și indemnizația care se acordă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare;
5. livretul de familie eliberat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie, cu modificările ulterioare. În situația în care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi însoțită de copia certificatului de naștere al copilului sau a extrasului de naștere. În cazul în care s-a prezentat extrasul de naștere, beneficiarul tichetelor de creșă are obligația că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere să depună copia acestuia la angajator;
6. alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern.

Care sunt modificările despre acordarea tichetelor cadou pentru cheltuieli sociale?

Acordarea tichetelor cadou pentru cheltuieli sociale se va impozita cu toate contribuțiile sociale ale angajatorului și ale angajatului.

Tichetele cadou oferite pentru cheltuieli sociale au rămas deductibile în limita a 5 % din chetuielile cu salarii, cu obligația de a stabili în regulamentul intern/contractul colectiv de muncă sumele care se acordă.

Care sunt pașii de la semnarea contractului până la acceptarea în locație a plății cu cardurile Pluxee?

Sunt trei pași simpli de parcurs de la semnarea contractului până în momentul în care se vor activă plățile în locația ta. Așadar, vezi mai jos cei trei pași:
Pasul 1
Semnezi contractul online.
Pasul 2
Activează plățile în locațiile tale prin trimiterea documentelor aferente punctelor de lucru unde vrei să accepți cardurile Pluxee.
Înainte de a semna, trebuie să ai o chitanță de POS din care se preia codul de vânzător/comerciant. Acesta este menționat în antetul chitanței. În cazul în care POS-ul este la Global Payment, va trebui să soliciți la banca codul MID.
Pasul 3
Acceptă plata.
Activarea POS-ului de către echipa Pluxee se realizează în termen de 24 ore.

Care sunt pașii de la semnarea contractului până la activarea extra beneficiilor pentru angajați?

Sunt trei pași simpli de parcurs de la semnarea contractului până în momentul în care angajații tăi pot să se bucure de extra grijă din partea ta pentru ei. Așadar, vezi mai jos cei trei pași:

Pasul 1

Semnezi contractul online și creezi cont pe Platforma Pluxee pentru clienți și comercianți.

Pasul 2

Din contul tău de pe Platforma Pluxee pentru clienți și comercianți tocmai creat, plasezi comandă de carduri pentru angajații tăi (acestea ajung până în 7 zile lucrătoare).

Pasul 3

Încarci lunar cardurile, iar angajații tăi pot utiliza suma încărcată în aceeași zi cu încărcarea lor.

Cât durează până un angajat primește cardul cu tichete electronice?

De la dată plasării comenzii, într-un termen de 7 zile lucrătoare vei primi comandă.
În cazul PIN-ului pe suport hârtie, livrarea nu are loc în aceeași zi, pentru a preîntâmpina eventuale riscuri.

Cât economisesc dacă acord carduri de masă angajaților?

Datorită facilităților fiscale, adică 100% deductibilitate și scutire de plata taxelor salariale, acordând carduri de bonuri de masă economisești până la 29% față de aceeași sumă acordată în bani. Pentru tichetele de masă se plătește impozitul pe venit (10%) și începând cu 1 ian 2024 contribuția de asigurări sociale de sănătate CASS (10%).

Cât sunt valabile voucherele de vacanță?

Voucherul de vacanță are perioada de valabilitate de un an de la dată alimentării pe suportul electronic, fără a se înțelege că această este perioada de valabilitate a suportului electronic, un card urmând să expire după 5 ani de la emitere.

Câte tichete cadou se pot acordă unui angajat pe suportul electronic (card)?

Angajatorul decide câte tichete cadou va acordă fiecărui angajat în parte. Însă sunt neimpozabile și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale numai în cazul în care valoarea acestora pentru fiecare angajat în parte nu depășește 300 lei pentru ocaziile prevăzute în Codul Fiscal.

De exemplu, dacă o companie alege să acorde unui angajat tichete cadou în valoare de 400 de lei, 300 de lei sunt neimpozabili, iar statul nu va reține contribuții pentru ei. Restul de 100 de lei reprezintă o suma impozabilă și intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii.

Câte tichete de masă electronice se pot acorda lunar unui angajat?

Poți acorda câte un tichet de masă (de până la 40 de lei valoare maximă) pentru fiecare zi lucrată.

Ce alte obligații legale mai are un angajator atunci când decide acordarea tichetelor cadou pe card?

Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, au obligația de a stabili prin contractele colective de muncă sau prin Regulamentul Intern, după caz, clauze privind acordarea tichetelor cadou electronice care să prevadă cel puţin următoarele: numărul salariaţilor din unitate care pot primi tichete cadou şi valoarea nominală acordată, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor; categoriile de salariaţi care primesc tichete cadou si stabilirea concretă a activităţilor, destinaţiilor şi evenimentelor care se încadrează în cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariaţilor.

Ce alternativă am pentru a acordă vouchere cadou persoanelor care nu sunt angajații mei?

Acordarea de ticherte cadou pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate (alte categorii de beneficiari) a fost interzisă. Pentru a află răspunsul la această întrebare, va rog să apelați la un consultant fiscal, care în funcție de specificul activității dvs va poate face recomandări în acest sens.

Ce angajați pot primi tichete electronice de masă?

Toți angajații care au încheiat cu angajatorul un contract de muncă – pe perioada nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau redusă – pot primi tichete de masă de la angajator.

Ce avantaje fiscale au tichetele de masă pe card?

Dacă oferi angajaților tăi carduri de tichete de masă, beneficiezi de 100% deductibilitate și exceptare de la plata taxelor salariale pentru sumele acordate, conform Legii 165/2018. Pentru tichetele de masă se plătesc: impozitul pe venit (10%) și începând cu 2024 contribuția de asigurări sociale de sănătate (10%).

Ce companii pot acorda carduri de tichete cadou?

Toate companiile (societăți comerciale, regii autonome, societăți și companii naționale, instituții din sectorul bugetar, unități cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum și persoane fizice care încadrează personal pe baza de contract individual de muncă) pot beneficia de avantajele fiscale și cele legate de impozitare aferente tichetelor cadou oferite conform legislației, indiferent dacă în anul anterior au obținut sau nu profit.

Ce companii pot acorda vouchere de vacanță?

Orice companie ai cărei angajați lucrează pe baza unui contract individual de muncă poate acorda, în condițiile legii, vouchere de vacanță pe card.

Ce companii pot oferi tichete de masă angajaților lor?

Orice companie din România, indiferent de formă de organizare (SRL, SA etc.) poate oferi tichete de masă electronice angajaților săi. Persoanele fizice autorizate, cabinetele notariale, cabinetele medicale, pot oferi tichete de masă, dacă au angajați cu contract de muncă.

Ce date sunt înscrise pe voucherul de vacanță? – TURIST PASS

Conform legislației în vigoare, voucherul de vacanță trebuie să conțînă următoarele date:

a) emitentul și datele sale de identificare;
b) valoarea nominală a voucherului de vacanță;
c) angajatorul și datele sale de identificare;
d) numele, prenumele și codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;
e) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității afiliate;
f) interdicția unitătii afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanță;
g) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță;
h) interdicția de a utiliza voucherul de vacantă în alte locuri decât în unitătile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);
i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Ce este codul Proxy?

Codul proxy este un identificator unic, aflat pe spatele cardului Pluxee și este format din 12 cifre, de formă „000000XXXXXX”.

Ce este MID-ul (Merchant ID)?

MID, pe scurt, sau Merchand ID, pe lung, este codul unic, oferit de o bancă, care identifică o afacere în procesarea cardurilor bancare la plata la POS. Cu alte cuvinte, dacă ești comerciant, prin MID se procesează tranzacțiile făcute cu cardul în magazinul tău.

Dacă ești deja comerciant partener Sodexo, că să poți încasa plățile efectuate cu cardurile Pluxee, este important să înregistrezi MID-ul, dacă ai un POS, sau MID-urile, dacă deții mai multe aparate POS în locație, în sistemul Pluxee.