Politică de confidențialitate

Vă rugăm să citiți cu atenție politica noastră de confidențialitate pentru o înțelegere clară a modului în care colectăm, folosim, protejăm sau utilizam informațiile dvs. personale identificabile în conformitate cu site-ul nostru.

Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate prin intermediul formularelor de contact, crearea unui cont de utilizator, serviciilor personalizate sau oricărui alt chestionar sau metode de colectare a datelor, fac obiectul unei prelucrări de către Sodexo Pass Romania S.R.L.(“Sodexo”).

Furnizarea anumitor informații este obligatorie și va fi indicată ca atare în formulare sau chestionare. Alte informații vor fi cerute numai cu caracter facultativ, în scopul de a contribui la îmbunătățirea calității serviciilor noastre, cum ar fi:

  • informații solicitate de Sodexo când suntem sesizați cu o problema în funcționarea site-ului;
  • daca ne contactați, avem dreptul să păstram o arhivă a corespondentei respective;
  • vă putem solicita să completați diverse chestionare pe care le vom folosi în scopuri de studiere a pieței;
  • detalii despre tranzacțiile pe care le efectuați prin acest website si despre finalizarea comenzilor dumneavoastră;
  • detalii despre vizitele dumneavoastră pe acest website, incluzând, dar nefiind limitate la, date de trafic, date de localizare, bloguri si alte date despre comunicare, chiar daca ne sunt sau nu necesare în scopuri de facturare, precum și alte resurse accesate de dumneavoastră.

Aveți obligația generală ca toate informațiile pe care le furnizați prin intermediul site-ului să fie adevărate, exacte, complete și, după caz, actualizate într-un termen rezonabil. Va informăm că informațiile eronate nu vor fi luate în considerare de Sodexo și nu vor angaja Sodexo în raporturile cu dumneavoastră sau cu terții. În cazul în care furnizați informații eronate, Sodexo va avea dreptul de a suspenda funcționarea contului dumneavoastră sau de a-l suprima, precum și dreptul de a vă interzice înscrierea ulterioară la serviciile accesibile prin intermediul site-ului.

Sodexo este înregistrata la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul de operator 3486. Sodexo se angajează să asigure confidentialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră și să le prelucreze în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru mai multe informații privind prelucrările de date cu caracter personal, puteți consulta site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Sodexo cât și împuterniciții acesteia au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopurile în care Sodexo colectează și prelucrează datele personale sunt:

(a) emiterea/folosirea tichetelor de masă, de creșa și de cadou si a voucherelor de vacanta pe suport hârtie și (ii) altor tipuri de tichete după caz;

(b) emiterea/folosirea tichetelor de masă sau a voucherelor de vacanță pe suport electronic și (ii) altor tipuri de tichete pe suport electronic după caz;

(c) dezvoltarea de proiecte (e.g. promovarea activă a nutriției, sănătății și a bunăstării; protejarea mediului înconjurător; programe de incentivare, eficientizarea bugetelor și răsplătirea performanțelor, programe de asistență socială personalizată; programe privind educația, concursuri online etc.);

(d) prestarea de servicii (e.g. servicii suport; mentenanța clădirilor; managementul resurselor energetice, managementul proiectelor; servicii de concierge la cerere; receptie si help-desk logistică, curațenie, peisagistică și întretinere spații verzi; servicii de cantină și restaurant; servicii de catering, etc.);

(e) acordarea de facilități / beneficii / compensații clienților Sodexo sau beneficiarilor tichetelor emise de Sodexo (e.g. asigurări în caz de accident).

În ceea ce privește scopul prelucrării datelor personale descris la litera (a) și (b) de mai sus, prelucrarea este obligatorie în cazul în care persoana vizată utilizează tichete emise de Sodexo, indiferent de tipul de tichete utilizat sau de formatul pe care acestea au fost emise, iar în ceea ce privește scopurile prelucrărilor prevăzute la punctele (c) – (e) de mai sus, colectarea și prelucrarea datelor personale este facultativă. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor cu privire la fiecare scop în parte.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Sodexo şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: (i) persoanei vizate, (ii) împuternicițiilor Sodexo, (iii) altor companii din același grup cu Sodexo, (iv) furnizorilor de servicii și bunuri, (v) societăților de asigurare și reasigurare, și (vi) angajatorului persoanei vizate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa prin email la info.ro@sodexo.com sau prin fax la 021208 91 00. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

In cadrul activităților Sodexo de procesare a datelor personale, datele dumneavoastră vor fi transferate către alte companii din grupul Sodexo, companii localizate în state membre ale Uniunii Europene. Pentru procesarea datelor personale in scopul de la litera (b) de mai sus, datele dumneavoastră vor fi transferate în Singapore, în vederea emiterii/folosirii tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță pe suport electronic

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

 

 

Browser-ul tau este vechi.

Actualizeaza-ti browser-ul pentru a putea vedea aceasta pagina corespunzator. Actualizeaza browserul acum.

×