Social Plus

Instrumentul prin care Guvernul României oferă alimente și mese calde pentru susținerea românilor cu venituri reduse, prin programul „Sprijin pentru România”.

Tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde

xxx

Sursa de finanțare

POIDS și POAD

xxx

3.000.000

de destinatari finali

xxx

Destinatari finali

cetățenii români cei mai defavorizați

  CE SUNT

  Un sprijin la nevoie

  card social plus - Pluxee

  Ce sunt tichetele electronice Social Plus

  Tichetele sociale sunt oferite prin programul Sprijin pentru România, finanțat din bugetul de stat și din fonduri europene prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) și prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD).

  Reprezintă un sprijin din partea Guvernului României pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde, pentru aproximativ 3.000.000 de persoane din categorii sociale defavorizate. Tichetele sunt emise și distribuite numai pe suport electronic - pe card.

  Ce valoare au și cum se pot folosi?

  Valoarea nominală a unui tichet social, pe suport electronic, pentru produse alimentare și mese calde este de 250 lei. 

  Acestă valoare nu este impozabilă, iar valabilitatea tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde este de 1 an de la data alimentării cardului.

  Unde se pot folosi tichetele?

  Cardul de tichete sociale Social Plus poate fi utilizat numai pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde, la unitățile afiliate Pluxee. Utilizarea cardului pentru achiziționarea altor produse decât cele menționate mai sus constituie contravenție și se sancționează conform legilor în vigoare.

  CADRU LEGISLATIV

  Alături de cei vulnerabili

  tichete sociale pentru mese calde - Pluxee

  Cine acordă tichetele?

  Tichetele sociale sunt oferite prin programul Sprijin pentru România, finanțat din bugetul de stat și din fonduri europene prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) și prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD).

  Cine emite tichetele?

  Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi emise doar de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice. Pluxee este una dintre aceste unități autorizate.

  Cine distribuie tichetele?

  Partenerii Guvernului în acest proiect sunt Poșta Română și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Ei întocmesc listele cu destinatarii finali, le certifică eligibilitatea pentru a beneficia de tichete și se ocupă cu distribuirea acestora.

  DESTINATARI FINALI

  Masă caldă, asigurată lunar

  xxx

  Cine sunt destinatarii finali ?

  Tichetele în valoare de 250 de lei vor fi încărcate pe card (tichet electronic), la interval de 2 luni, pentru următoarele categorii de persoane:

  • pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;

  • persoanele, copii și adulți, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare       proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;

  • familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

  • familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

  • familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

  • persoanele fără adăpost, cu statutul reglementat conform prevederilor legale în vigoare.

  Unde pot beneficia de o masă caldă?

  Destinatarii finali pot utiliza cardul de tichete sociale Social Plus numai pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde, la unitățile afiliate Pluxee.

  Alt text

  Cum se folosesc tichetele pentru produse alimentare și mese calde?

  Doar la unitățile partenere

  Tichetele sociale pot fi folosite doar la unitățile afiliate pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde, în baza buletinului de identitate.

  Nu se oferă rest

  Unităților partenere le este strict interzisă acordarea de rest de bani la tichetele electronice pentru masă caldă.

  Nu se scot banii de pe card

  Tichetele electronice pentru mese calde nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

  Alt text

  Aplicația Pluxee

  Administrează-ți simplu, rapid și sigur beneficiile Pluxee. Descarcă aplicația mobilă

  • Plătești cu telefonul direct din aplicația Pluxee (pentru sistemele de operare Android), respectiv prin Apple Wallet (pentru iOS).

  • Știi oricând ce sumă ai pe card, cât timp este valabilă și ce tranzacții ai efectuat.

  • Descoperi partenerii afiliați Pluxee și ofertele speciale de care poți beneficia atunci când plătești cu cardul de beneficia.

  • Poți afla sau reseta codul PIN al cardului.