Ce date sunt înscrise pe voucherul de vacanță? – TURIST PASS

Conform legislației în vigoare, voucherul de vacanță trebuie să conțînă următoarele date:

a) emitentul și datele sale de identificare;
b) valoarea nominală a voucherului de vacanță;
c) angajatorul și datele sale de identificare;
d) numele, prenumele și codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;
e) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității afiliate;
f) interdicția unitătii afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanță;
g) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță;
h) interdicția de a utiliza voucherul de vacantă în alte locuri decât în unitătile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);
i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.