Cum completez borderoul de rambursare?

Pe borderou se trece numărul tichetelor trimise (că un monetar), valoarea nominală aferentă fiecărui grup de tichete și varianta aleasă pentru expedierea acestora către Pluxee România. Se completează ambele părți ale borderoului și se ștampilează. Jumătate din borderou rămâne la afiliat și jumătate se trimite către Pluxee împreună cu tichetele.