Care sunt modificările despre acordarea tichetelor cadou pentru cheltuieli sociale?

Acordarea tichetelor cadou pentru cheltuieli sociale se va impozita cu toate contribuțiile sociale ale angajatorului și ale angajatului.

Tichetele cadou oferite pentru cheltuieli sociale au rămas deductibile în limita a 5 % din chetuielile cu salarii, cu obligația de a stabili în regulamentul intern/contractul colectiv de muncă sumele care se acordă.