Ce alte obligații legale mai are un angajator atunci când decide acordarea tichetelor electronice cadou? – Pluxee Cadou

Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, au obligația să stabilească prin contractele colective de muncă sau prin Regulamentul Intern, după caz, clauze privind acordarea tichetelor electronice cadou care să prevadă cel puţin următoarele: numărul salariaţilor din unitate care pot primi tichete cadou şi valoarea nominală acordată, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor; categoriile de salariaţi care primesc tichete cadou și stabilirea concretă a activităţilor, destinaţiilor şi evenimentelor care se încadrează în cheltuieli sociale, pentru care se vor acordă salariaţilor.