Ce alte obligații legale mai are un angajator atunci când decide acordarea tichetelor cadou pe card?

Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, au obligația de a stabili prin contractele colective de muncă sau prin Regulamentul Intern, după caz, clauze privind acordarea tichetelor cadou electronice care să prevadă cel puţin următoarele: numărul salariaţilor din unitate care pot primi tichete cadou şi valoarea nominală acordată, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor; categoriile de salariaţi care primesc tichete cadou si stabilirea concretă a activităţilor, destinaţiilor şi evenimentelor care se încadrează în cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariaţilor.