Se pot acordă tichete de masă electronice pentru salariați cu normă redusă (program 4 ore)?

Da, se pot acordă tichete de masă electronice tuturor angajaților care au încheiat cu angajatorul un contract de muncă – pe perioada nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau redusă.