Valoarea voucherelor de vacanță

OUG nr. 8/2009 pentru acordarea voucherelor de vacanță prevede că valoarea voucherelor acordate angajaților din domeniul privat nu poate depăși într-un an calendaristic contravaloarea a șase salarii de bază minime brute. 

Instituțiile publice acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 1.600 lei, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei. 

La companiile naționale/societățile cu capital deținut majoritar/integral de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv regiile autonome de interes național/local, precum și instituțiile de credit/fondurile de garantare și contragarantare la care statul este acționar majoritar/unic, cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractelor colective de muncă nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană. La agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în coordonarea/subordonarea Parlamentului României, cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractelor colective de muncă nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană.