Valoarea voucherelor de vacanță - Pluxee Turist

OUG 8/2009 pentru acordarea voucherelor de vacanță prevede că valoarea voucherelor de vacanță acordate angajaților din domeniul privat nu poate depăși într-un an calendaristic contravaloarea a șase salarii de baza minime brute.

În cazul instituțiilor publice, OUG 8/2009 stabilește că  instituțiile și autoritățile publice, pot oferi prime de vacanță exclusiv sub formă de vouchere de vacanță în valoare egală cu cea a salariului minim pe economie – 1.450 de lei – pentru fiecare salariat.

Operatorii economici cu capital majoritar de stat pot acordă angajaților proprii primele de vacanță numai sub formă voucherelor de vacantă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe țară garantat în plata stabilit, în condițiile legii, pentru un salariat.