Termenii si Conditiile Programului “Perioada de proba Plus de Echilibru”

CONDITII GENERALE ALE PROGRAMULUI “PERIOADA DE PROBA PLUS DE ECHILIBRU”

Versiune actualizata la data de 27.05.2024 

Informatii relevante privind companiile:

TELIOS CARE S.A. (denumita in continuare „Telios”), cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului, nr. 47, Parcul Industrial Tetarom I, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/5581/2017, avand CUI 38204334, cont bancar RO22BTRLRONCRT0414152401

Contact: contact@telios.ro

PLUXEE ROMANIA S.R.L (denumita in continuare “Pluxee”), cu sediul social în B-dul Dimitrie Pompei nr. 9 – 9A, Clădirea 19, Etaj 3, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/9678/1998, codul unic de înregistrare (CUI) 11071295

Contact: info.ro@pluxeegroup.com

Ce sunt serviciile Plus de echilibru?

Serviciile Plus de echilibru sunt servicii de telemedicina, oferite de catre societatea Telios si incluse de catre Pluxee in pachetele speciale create pentru utilizatorii de carduri de masa Pluxee “Plus de echilibru”.

Serviciile Plus de echilibru reprezinta o forma de consiliere medicala online si telefonica definita ca fiind raspunsul de specialitate furnizat de Telios, prin colaboratorii sau angajatii sai si prin intermediul unui sistem informatic propriu, unui angajat privind starea de sanatate a acestuia. Raspunsul furnizat poate consta intr-un singur schimb de informații intre Telios si angajat sau in mai multe schimburi de informatii necesare pentru furnizarea unui raspuns complet, dar intr-o unitate de timp rezonabila in raport cu circumstantele cazului.

Serviciile Plus de echilibru reprezinta consilierea medicala online si telefonica si includ servicii de teleconsultanta, teleexpertiza, teleasistenta, teleradiologie, telepatologie si telemonitorizare, astfel cum sunt reglementate de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, oferite de catre Telios.

Cine presteaza serviciile aditionale Plus de Echilibru?

Serviciile aditionale Plus de Echilibru sunt servicii de telemedicina prestate de Telios. Pachetul “Plus de echilibru” include si serviciile aditionale “Plus de sanatate”.

Contractul de Utilizare

Valabilitatea contractului incepe de la momentul utilizarii Telios. Continuarea utilizarii Telios reprezinta confirmarea faptului ca sunteti de acord cu Terrmenii si conditiile de mai jos, precum si cu Termenii si conditiile platformei Telios: https://www.telios.ro/termeni-si-conditii. In situatia in care nu sunteti de acord cu acesti Termeni si Conditii, precum si cu Termenii si conditiile platformei Telios, trebuie sa opriti utilizarea platformei Telios.

Termenii și conditiile se aplica pentru intreaga durata de utilizare, durata reinoindu-se cu fiecare accesare, respectiv utilizare a Telios. In plus, in situatia nerespectarii Termenilor și conditiilor, putem in orice moment sa suspendam sau sa oprim accesul la serviciilor noastre.

Termenii și conditiile stabilesc utilizarea serviciilor Plus de echilibru si ce puteti face cu acestea (cum ar fi dar fara a ne limita la: consiliere medicala online, telefonica, etc.), drepturile si obligatiile partilor.

Termenii și conditiile trebuiesc citite la fiecare utilizare si verificate pentru actualizari, va rugam sa cititi intotdeauna ultima versiune, acesta fiind cea care se aplica (prin actualizari intelegem noi functionalitati, conformarea cu noi cerinte legale si alte aspecte de interes care necesita actualizarea Termenilor și conditiilor).

Cine raspunde pentru calitatea serviciilor prestate de Telios?

Telios presteaza serviciile de telemedicina prin intermediul platformei Telios.ro: www.telios.ro, in limitele si in conditiile impuse de legislatia in vigoare, si raspunde direct fata de beneficiari pentru actul medical conform art. 653 si urm. din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si a legislatiei conexe, precum si pentru implementarea unor proceduri stricte de verificare periodica a conditiei ca toti colaboratorii Telios sa indeplinesca conditiile legale pentru a oferi servicii medicale.

Conditiile privind utilizarea serviciilor de telemedicina sunt detaliate in Termenii si conditiile platformei Telios: www.telios.ro: https://www.telios.ro/termeni-si-conditii si acceptate de catre angajati la momentul inrolarii in platforma Telios.

Pluxee  nu raspunde pentru calitatea serviciilor prestate de catre Telios si nu este implicata in niciun fel in furnizarea serviciilor de telemedicina/wellbeing.

Ce reprezinta Perioada de proba Plus de Echilibru?

Perioada de proba Plus de echilibru reprezinta un program cu durata limitata prin care Pluxee va oferi in mod gratuit acces la serviciile Plus de Sanatate si Plus de Echilibru, furnizate de Telios, pentru o singura perioada de 3 luni calendaristice acelor clienti care indeplinesc criteriile de eligibilitate:

 • au un contract Pluxee Gusto activ;

 • au o comanda de carduri plasata (finalizata);

 • nu au in prezent sau nu au avut in ultimele 12 luni un contract activ pentru serviciile aditionale Plus de sanatate si/sau Plus de echilibru.

Ce specialitati includ serviciile Plus de echilibru?

Pachetul include:

 1. Medicina Generala

 2. Stomatologie

 3. Pediatrie

 4. Farmacie

 5. Dietetica și nutritie

 6. Ginecologie

 7. Psihiatrie

 8. Psihiatrie pediatrica

 9. Dermatologie

 10. Cardiologie

 11. Kinetotarapie

 12. Otorinolaringologie (ORL)

 13. Urologie

 14. Medicina Interna

 15. Endocrinologie

 16. Gastroenterologie

 17. Reumatologie

 18. Nefrologie

 19. Oncologie

 20. Diabet și boli metabolice

 21. Psihologie

 22. Oftalmologie

 23. Ortopedie

 24. Consultatii detaliate si diete personalizate pentru fiecare specializare, in baza analizelor de laborator sau investigatii suplimentare ale pacientului

 25. Management al stresului

 26. Psihoterapie si managementul tulburarilor de somn

 27. Psihonutritie

Modul de desfasurare a Programului “Perioada de proba Plus de echilibru”

Programul “Perioada de proba Plus de echilibru” se deruleaza incepand cu 1 Octombrie 2022.

Programul “Perioada de proba Plus de echilibru” va fi acceptat prin semnarea contractului Pluxee Gusto sau a unui Act aditional la Contractul Pluxee Gusto.

Toti angajatii eligibili ai clientilor inrolati in program primesc access gratuit la Programul “Perioada de proba Plus de echilibru.”

Perioada de proba Plus de Echilibru incepe intotdeauna la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost semnat contractul, indiferent de data semnarii acestuia. Perioada de gratuitate nu poate fi mai mare de 3 (trei) luni calendaristice.

Daca clientul doreste sa ofere access gratuit la Programul “Perioada de proba Plus de echilibru” doar pentru o parte din angajati, in baza fisierului trimis de catre Pluxee cu beneficiarii eligibili, clientul poate selecta angajatii carora le va oferi pachetul “Plus de echilibru”, doar pana in ultima zi lucratoare a lunii anterioare primei luni de gratuitate, prin trimiterea fisierului cu selectia. Clientul nu mai poate edita selectia dupa acest moment, ramand aceeasi selectie pana la finalul perioadei de proba.”

Acceptarea Perioadei de proba Plus de Echilibru nu obliga clientul sa contracteze serviciile aditionale Plus de echilibru si/sau Plus de sanatate la finalul acesteia. Dupa terminarea perioadei de proba de 3 luni calendaristice, clientul poate alege fie sa continue sa ofere angajatilor sai pachetele de servicii aditionale Plus de echilibru si/sau Plus de sanatate, fie poate alege sa renunte la acordare acestor servicii.

Un reprezentant din partea Pluxee va contacta clientul la finalizarea Perioadei de proba Plus de Echilibru pentru semnarea contractului de card de masa cu extra serviciul Plus de Sanatate si/sau Plus de Echilibru sau pentru renuntarea la serviciul Plus de Echilibru.

Clientul poate renunta oricand pe durata Programului la utilizarea serviciilor Plus de Echilibru, doar pentru toti angajatii, prin notificare scrisa adresata catre Pluxee. Incetarea va deveni efectiva incepand cu luna imediat urmatoare trimiterii cererii de incetare a oferirii serviciilor.

In cazul in care Clientul decide sa continue sa ofere angajatilor sai pachetele de servicii aditionale Plus de sanatate si/sau Plus de echilibru, vor fi aplicabili Termenii si Conditiile serviciilor aditionale Pluxee: https://www.sodexo.ro/tc-servicii-aditionale-sodexo/. 

Durata Programului “Perioada de proba Plus de Echilibru”: Data de inceput pentru Programul “Perioada de proba Plus de Echilibru” este 1 Octombrie 2022 si se incheie la 31 Decembrie 2024, cu posibilitatea de prelungire.

Cum se inroleaza angajatii in platforma Telios?

Angajatii se inroleaza in platforma Telios (telios.ro/Sodexo ), unde se creeaza contul individual, pe baza codului proxy de pe spatele cardului. Toate datele de inrolare sunt oferite direct de catre angajati la momentul inrolarii.

Ce date cu caracter personal sunt oferite de catre Pluxee Romania platformei Telios pentru a facilita inrolarea angajatilor in platforma?

Angajatii se inroleaza in platforma Telios pe baza codului proxy al cardului care este singura informatie pe care Pluxee o trimite platformei Telios. Pluxee nu transmite date cu caracter personal catre Telios. Telios nu transmite date cu caracter personal catre Pluxee.

Datele sunt prelucrate in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Cum functioneaza platforma Telios si care sunt limitarile?

Sunteti de acord cu utilizarea platformei Telios doar pentru scopul stabilit si permis de Contractul de utilizare si numai in masura permisa de lege.

In masura in care alegeti sa accesati si sa utilizati platforma Telios, o veti face din proprie initiativa si sunteti responsabil de respectarea legilor aplicabile.

Companiile nu garanteaza ca utilizarea serviciului va fi neintrerupta sau fara erori si sunteti de acord ca la anumite intervale de timp serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp, conform Termenilor si Conditiilor.

Ce fel de informatii trimite Telios catre Pluxee?

Serviciile prestate de Telios catre angajatii Clientului sunt confidentiale, niciun fel de informatii privind serviciile prestate nu vor fi trimise catre Pluxee sau la Client.

Daca un angajat este nemultumit de serviciile prestate unde poate face reclamatie?

Reclamatiile privind utilizarea serviciilor de telemedicina vor fi adresate direct catre Telios: tel. +40 741 732 501, info@telios.ro. Daca cererea va fi adresata catre Pluxee, acesta va fi directionata catre echipa Telios, intr-un termen rezonabil.

In ce conditii ar putea inceta Programul “Perioada de proba Plus de Echilibru” catre Client?

Prestarea serviciilor Plus de echilibru catre Client ar putea inceta in urmatoarele situatii:

 • In cazul in care Telios isi pierde autozatiile prevazute de lege pentru prestarea serviciilor;

 • In cazul inchiderii contractului de tichete de masa de catre Client;

 • In cazul inchiderii cardurilor de masa ale angajatilor, serviciile aditionale Pluxee Gusto - Plus de echilibru nu vor mai fi oferite angajatilor respectivi;

 • In cazul deciziei Clientului de incetare a oferirii serviciilor aditionale Plus de echilibru;

 • Prin decizia Pluxee, anuntata clientului cu 10 zile calendaristice inainte de data incetarii;

 • In cazuri de forta majora/caz fortuit.

Dispozitii finale

Pluxee poate schimba continutul sau caracteristicile tehnice ale oricarui aspect ale serviciilor oferite, oricand, in functie de oportunitatile tehnice si comerciale si in conformitate cu modificarile legislative relevante.

Legislatia care guverneaza acesti Termeni si Conditii este legislatia din Romania. Daca intervin dispute legate de utilizarea Telios, instantele din Bucuresti vor fi considerate instantele competente.

Evidenta modificarilor

Versiune actualizata la data de 03.10.2022