concediu ingrijitor

Concediul de îngrijitor – ce este, când și cum se acordă

24 Februarie 2023

Concediul de îngrijitor este o opțiune pentru angajații ce îngrijesc o rudă sau o persoană din aceeași gospodărie care suferă de o problemă medicală gravă. Dacă unul dintre membrii echipei tale are nevoie de timp liber pentru îngrijirea celor dragi, cu siguranță îți dorești să îi fii de ajutor. Află din articol ce condiții trebuie să întrunească angajatul pentru a beneficia de concediul de îngrijitor și câte zile libere îi poți da.

Introducerea concediului de îngrijitor în Codul Muncii

Concediul de îngrijitor a fost introdus în Codul Muncii prin Legea nr. 282/2022, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și este aplicabil începand cu data de 22 octombrie 2022.

Când se acordă concediul de îngrijitor?

Concediul de îngrijitor se acordă în mod obligatoriu de către angajator în vederea oferirii (de către salariat) de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin, ca urmare a unei probleme medicale grave.

Cum se solicită concediul de îngrijitor de către salariat și care sunt problemele medicale grave pentru care se poate solicita concediul de îngrijitor?

Concediul de îngrijitor se solicită în scris de către salariat.

Problemele medicale grave au fost reglementate prin Ordinul nr. 2172/3829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor și acoperă o arie extinsă de afecțiuni medicale, cum ar fi (i) afecțiuni de oftalmologie, (ii) afecțiuni de psihiatrie, (iii) afecțiuni de nefrologie, (iv) afecțiuni de endocrinologie, (v) afecțiuni de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, (vi) afecțiuni ORL etc.

Lista completă a afecțiunilor este anexă la Ordinul nr. 2172/3829/2022.

Ce dovezi trebuie sa facă salariatul care a solicitat concediul de îngrijitor?

Salariatul trebuie să dovedească existența problemei medicale grave prin biletul de externare din spital sau, dupa caz, adeverința medicală emisă de medicul curant ori de medicul de familie al persoanei cu probleme medicale grave.

Totodată, salariatul trebuie să dovedească angajatorului gradul de rudenie sau faptul că persoana care nu are calitatea de rudă locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul.

Dovada gradului de rudenie se face cu actul de identitate, certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie.

Dovada locuinței în aceeași gospodărie se face cu actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care rezultă același domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana căreia salariatul i-a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași gospodărie cu acesta cel puțin pe perioada concediului de îngrijire.

Ce se înțelege prin rudă?

Conform Codului Muncii, pentru scopul acordării concediului de îngrijitor, prin rudă se va înțelege fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul/soția unui salariat.

Care este durata concediului de îngrijitor?

Durata concediului de îngrijitor este de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Ce se întamplă cu contractul individual de muncă al salariatului aflat în concediu de îngrijitor?

Concediul de îngrijitor nu constituie o cauză de suspendare a contractului individual de muncă al salariatului, perioada în care acesta se află în concediu de îngrijitor fiind considerată perioadă de activitate prestată.

Impactează concediul de îngrijitor durata concediului de odihnă anual?

Concediul de îngrijitor nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

Este obligat angajatorul la plata unei indemnizații pe durata concediului de îngrijitor?

Angajatorul nu este obligat să plătească o indemnizație salariatului pe perioada concediului de îngrijitor, însă pe parcursul concediului de îngrijitor salariatul va rămâne asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției.

Articol scris de Andrei Mureșan

Andrei Mureșan este Counsel al act Botezatu Estrade Partners, biroul din România al act legal, o alianță puternică cu peste 300 de avocați în 9 birouri situate în cele mai importante piețe din Europa continentală. Andrei are o experiență substanțială în gestionarea mandatelor de Dreptul Muncii, inclusiv în ceea ce privește elaborarea și implementarea politicilor de resurse umane. De-a lungul timpului, el a fost implicat în diverse mandate importante ale Pluxee, gestionând impecabil echipe multidisciplinare de avocați.