impozit microintreprindere

Impozit microîntreprindere: cum se calculează și care sunt noutățile în 2023

5 Ianuarie 2023

Dacă ai o microîntreprindere, cu siguranță știi că impozitarea acestei categorii de afaceri a fost schimbată în 2023, prin modificările și completările aduse Codului fiscal. Vrei să afli mai multe despre impozitul pentru microîntreprinderi și restul noutăților aduse de Ordonanța nr. 16/ 2022? Vei găsi toate detaliile în acest articol.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 (OG nr. 16/2022) au fost aduse o serie de modificări și completări Codului fiscal care pot influența activitatea agenților economici. Printre modificările aduse se numără și stabilirea formelor de impozitare a rezultatelor obținute la finalul unui exercițiu financiar. Descoperă în continuare tot ce trebuie să știi.

Modalitatea de determinare a impozitului microîntreprinderilor

În 2022, în România au existat 2 forme de impozitare a rezultatelor financiare realizate de o persoană juridică:  1%- 3% pe venit în cazul microîntreprinderilor sau 16% pe profit în cazul celorlalte forme juridice.

Începând cu 1 ianuarie 2023, prin Ordonanța Nr. 16/ 2022 din 15 iulie 2022, plafonul cifrei de afaceri până la care firmele se încadrează la impozitul pe venitul microîntreprinderii scade de la 1.000.000 de euro la 500.000 euro. Astfel, firmele care obțin un venit de peste 500.000 de euro vor trece la impozit pe profit de 16%, din trimestrul următor celui în care s-a depășit acest plafon.

Totodată, microîntreprinderile care la 31 decembrie 2022 nu au nici un salariat vor deveni plătitoare de impozit pe profit, începând cu 01 ianuarie 2023.

Firmele care de la 1 ianuarie 2023 ies din regimul impozitului pe venitul microîntreprinderii sunt nevoite să comunice acest lucru ANAF până la data de 31 martie 2023.

În continuare prezentăm cum se stabilește baza impozabilă atât pentru calculul impozitului pe venit, cât și pentru calculul impozitului pe profit.

Impozit microîntreprindere 2023

Dacă în 2022 impozitul a fost de 1% pentru microîntreprinderile care dețin cel puțin un angajat și 3% pentru cele care nu au angajați, prin Ordonanța 16/2022, începând cu 1 ianuarie 2023 se elimină facilitatea fiscală prin care întreprinderile fără angajați plăteau impozit pe venit de 3%.

În ceea ce privește impozitul pe profit, acesta rămâne neschimbat, adică 16% din profitul realizat la finalul exercițiului financiar.

Baza impozabilă pentru impozitul pe venit

Pentru impozitul pe venit, baza impozabilă o constituie veniturile din orice sursă, înregistrate în creditul conturilor din clasa 7 „Conturi de venituri”, din care se scad categoriile de venituri menționate la art. 53 alin. (1) din Codul Fiscal:

 1. dividende primite de la o persoană juridică română;
 2. titlurile de plată;
 3. veniturile din anularea unor dobânzi, a unor provizioane și ajustări din depreciere etc., care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil;
 4. veniturile din despăgubiri;
 5. alte venituri, precum: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse sau serviciilor în curs de execuție, veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale, veniturile din subvenții, veniturile din diferențele de curs valutar, veniturile aferente creanțelor și datoriilor în funcție de cursul unei valute;
 6. valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul 709 „Reduceri comerciale acordate”;

La rezultatul obținut, pentru calculul impozitului pe venit, se adaugă elementele menționate la art. 53 alin. (2) din Codul Fiscal:

 1. valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul 609 „Reduceri comerciale primite”;
 2. diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/ veniturile financiare aferente creanțelor şi datoriilor şi cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;
 3. diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/ veniturile financiare aferente creanțelor şi datoriilor şi cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;
 4. rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv;

Iată un exemplu concret: Să presupunem că societatea SC ABC SRL, cu un angajat, a obținut la finalul unui exercițiu financiar următoarele:

Venituri înregistrate în conturile din clasa 7: 500.000 lei

Alte venituri din despăgubiri și reduceri comerciale acordate: 90.000 lei

Diferențe favorabile generate de curs valutar: 15.000 lei

Fiind vorba de o microîntreprindere cu 1 angajat, societatea poate alege forma de impozitare, fie impozit pe microîntreprinderi, fie impozit pe profit. Spre exemplu, daca alege impozitul pe microîntreprinderi, acesta este de 1% din venituri. Astfel, calculul pentru impozit microîntreprindere este: 1% x (500.000 - 90.000 +15.000) = 4.250 lei (la un venit de 425.000 lei.

Baza impozabilă pentru impozitul pe profit

impozit microintreprinderi

Baza impozabilă pentru calculul impozitului pe profit este reprezentată de diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. Din rezultatul obținut se scad următoarele:

 1. veniturile neimpozabile menționate mai sus, care se află și în art. 53 alin. (1) din Codul Fiscal;
 2. deducerile fiscale (de exemplu, amortizarea fiscală, cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare, rezerva legală în limita unei cote de 5% asupra profitului contabil etc);

Concret, impozitul pe profit se calculează astfel: 16% x (Venituri totale - Cheltuieli totale - Venituri neimpozabile - Deduceri fiscale + Cheltuieli nedeductibile).

Pentru a ilustra cât mai bine calculul de impozit pe profit, să presupunem că SC XYZ SRL a obținut într-un exercițiu financiar următoarele:

Venituri totale: 200.000 lei

Cheltuieli totale: 55.000 lei

Venituri neimpozabile obținute din ajustări de depreciere: 25.000 lei

Deduceri fiscale rezultate din cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare: 30.000 lei

Cheltuieli nedeductibile efectuate în afara scopului desfășurării activității economice: 15.000 lei

Impozitul pe profit care va trebui plătit într-o astfel de situație se calculează astfel: 16% x ( 200.000 lei - 55.000 lei - 25.000 lei -30.000 lei + 15.000 lei) = 16.800 (impozit plătit la un profit de 105.000 lei).

Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Conform art. 52 din legea 227/2015, există următoarele reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului:

Pana la modificarile aduse de OG 16/2022, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realiza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datora impozit pe profit, începând cu trimestrul în care a fost depășita această limită. Aceasta este regula aplicabila pentru anul 2022.

Începând cu anul 2023, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite.

De asemenea, în cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g), cea referitoare la salariat, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie.

O microîntreprindere iese din acest sistem si daca condiţia referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot nu mai este îndeplinită.

Alte noutăți aduse prin Ordonanța nr. 16/2022

Iată alte prevederi din Ordonanța de modificare a Codului Fiscal care ar putea influența proprietarii de afaceri:

 1. Impozitul pe dividende crește de la 5% la 8%, începând cu 1 ianuarie 2023.
 2. Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care dețin venituri salariale în baza unui contract de muncă part-time nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale aplicate asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare.
 3. TVA-ul la serviciile HoReCa va crește de la 5% la 9%, începând cu 1 ianuarie 2023.
 4. Plafonul de venituri lunare până la care angajații din sectorul agroalimentar și din construcții beneficiază de scutiri și reduceri de impozit și contribuții a scăzut, începând cu 1 august 2022, de la 30.000 de lei la 10.000 de lei.
 5. Începând cu 1 ianuarie 2023, în cazul unor beneficii acordate angajaților, se introduce un plafon lunar de maximum 33% din salariul de bază, pentru venitul neimpozabil care nu se cuprinde în baza de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii. Tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele culturale si voucherele de vacanta nu intra in categoria avantajelor salariale luate in calcul pentru limita de 33%.

Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă și tichetelor cadou în 2023

Tichetele de masă reprezintă avantaje de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit în procent de 10%, aplicat la valoarea nominală a acestora și nu se datorează contribuții sociale obligatorii. În ceea ce privește impozitul pe profit, cheltuielile cu tichetele de masă vor fi cheltuieli deductibile, ca și în prezent.

În ceea ce privește tichetele cadou, acestea sunt considerate neimpozabile, atât timp cât valoarea acestora pentru fiecare salariat în parte nu depășește suma de 300 de lei, cu fiecare ocazie din cele de mai jos:

 • cele oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
 • cele oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
 • cele oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

▶️ Apelează la soluțiile Pluxee și arată-ți grija față de angajați, oferindu-le tichete de masă electronice, vouchere de vacanță, carduri cadou sau alte beneficii extra salariale!

Iată ce alte avantaje obții cu Pluxee, pe lângă cele fiscale:

 • oferi venituri mai mari pentru echipa ta, în timp ce economisești din buget;
 • motivezi și recompensezi oameni tăi;
 • atragi angajați noi și crești nivelul de retenție în companie;

Anul 2023 vine cu multiple modificări fiscale care vor impacta dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, pentru a-ți continua planul de dezvoltare și pentru a menține un nivel profitabil al afacerii tale, este important să ții cont de toate aceste modificări și să îți planifici activitatea în consecință.

sursă foto: shutterstock.com & iStock