impozitare tichete de masa

Impozitarea tichetelor de masă: legislație și atribuțiile angajatorului și angajatului

8 Decembrie 2022

Știai că atunci când acorzi angajaților tăi carduri de masă, le oferi oportunitatea de a se bucura de un stil de alimentație sănătos? Dacă dorești să știi mai multe despre cel mai iubit beneficiu extrasalarial din România, ți-am pregătit un articol care îți va clarifica aspectele legislative. De la valoarea cardurilor de masă până la modul de impozitare, descoperă tot ce trebuie să știi.

Acordarea tichetelor de masă este reglementată începând cu data de 1 ianuarie 2019 de Legea nr. 165/2018. Acordarea tichetelor de masă nu este obligatorie, fiind un beneficiu pe care îl poate oferi angajatorul.

Tichetele de masa pot fi folosite exclusiv pentru achitarea meselor sau pentru achiziționarea alimentelor. Începând cu 1 februarie 2022, acestea se emit exclusiv pe suport electronic. Sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate tichetele de masă pe suport de hârtie emise până la data de 31 ianuarie 2022. Numărul de tichete emise pentru o lună este egal cu numărul de zile lucrate de angajat în acea perioadă.

Care este cadrul legislativ

Tichetele de masă sunt reglementate prin Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și prin Legea nr. 165/2018. Conform Codului Fiscal, art. 76, alin.(3), lit. h), tichetele de masă reprezintă avantaje, în bani sau în natură, primite în legătură cu salariul și supuse regulilor de impozitare a salariului, dar sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale obligatorii.

Potrivit art.142, lit. r), art.157, alin. (2) și art. 220^4, alin.(2), tichetele de masă nu vor fi incluse în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate și nici în cea a contribuției asiguratorii pentru muncă.

Conform Legii nr.165/2018, art. 11, alin.(1), tichetele de masa reprezintă o alocație individuală de hrană pe care o pot primi salariații prin încheierea unui contract individual de muncă.

Care este valoarea tichetelor de masă

Începând cu luna august a anului 2023, valoarea maximă a unui tichet de masă electronic a fost stabilită la 35 lei.

Citește și: Valoarea tichetelor de masă se mărește la 35 lei de la 1 august 2023

Ce este indexarea valorii tichetelor de masă

Conform Hotărârii nr. 1045 din 28 decembrie 2018, art. 33, alin.(1), valoarea nominală indexată a unui tichet de masă reprezintă ultima valoare indexată a tichetului înmulțită cu indicele creșterii prețurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare.

Acesta este calculat ca raportul între nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru și nivelul mediu al aceluiași indice pe penultimul semestru și este comunicat de Institutul Național de Statistică.

Ce elemente conține un tichet de masă

Pentru ca un tichet de masă să fie valid și să poată fi folosit la cumpărarea alimentelor, acesta trebuie să aibă înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă, dar și următoarele mențiuni, conform Legii nr. 165/2018, art.13:

 • numele și adresa emitentului
 • date referitoare la perioada de valabilitate
 • interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau alcool
 • numele, prenumele șicodul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă.

Aceste elemente sunt incluse de către unitățile emitente, fiind un criteriu pentru obținerea autorizației de emitere. Aceste mențiuni trebuie înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod.

Cine poate primi tichete de masă

Conform Legii nr. 165/2018, art. 3, următoarele persoane pot beneficia de tichete de masă:

 • salariații din cadrul societăților comerciale;
 • salariații din cadrul regiilor autonome;
 • salariații din cadrul unităților cooperatiste;
 • salariații angajați prin contract individual de muncă de către persoane juridice sau fizice.

Cine poate emite tichete de masă

Conform normelor de aplicare a Legii nr. 165/2018, pot desfășura activitatea specifică de emitere a tichetelor de masă în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice:

 • persoane juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • instituțiile de credit;
 • persoane juridice române;
 • sucursalele instituțiilor de credit autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii.

Tichetele de masă/ bonurile de masa sunt emise de unitățile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unități emitente, sau de angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.

Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanțelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.

De asemenea, unitățile emitente dezvoltă și administrează rețeaua de comercianți unde sunt acceptate tichetele (în format electronic).

Conform art.18 al Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2018:

„În vederea desfășurării activității specializate, unitățile emitente încheie contracte pentru prestarea serviciilor prevăzute de lege cu unități afiliate.”

Cum se impozitează tichetele de masă

Potrivit Legii 227/2015 privind codul fiscal, Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare, tichetele de masă se vor impozita conform regulilor de impozitare a salariului, dar vor fi exceptate de la plata contribuțiilor sociale obligatorii. Cota de impozit pe salarii este de 10% și se aplică conform algoritmului prevăzut de Codul Fiscal, art. 78, alin.(2), lit. a).

Astfel: „la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferența intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, și următoarele:

(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

(ii) cotizația sindicală plătita în luna respectivă;

(iii) contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 de euro;

(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 de euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul, vizează servicii medicale furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77, alin.(3);”

Prin urmare, angajatorul este scutit de orice taxa și contribuție la stat când oferă angajaților acest tip de beneficiu. Dar entitățile plătitoare de salarii și/sau venituri asimilate acestora sunt obligate să calculeze și să retină impozitul aferent veniturilor fiecărei luni atunci când sunt efectuate plățile acestor remunerații.

Impozitul aferent venitului din tichete se adună la restul impozitului pe salarii pe care îl reține angajatorul și se virează către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare în care se vor efectua plățile.

Care sunt costurile aferente emiterii pe suport electronic

Conform Normelor de aplicare a Legii nr.165/2018, angajatorul trebuie să suporte costurile de emitere, neavând voie să le transfere angajaților, astfel:

„Sumele reprezentând costul imprimatelor în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul bugetar "Alte cheltuieli" de la titlul "Bunuri și servicii".”

Ca o măsură de siguranță a funcționarii acestui sistem, legea prevede obligativitatea plații în avans a sumelor aferente tichetelor de masă.

Potrivit ultimelor modificări aduse Legii nr. 165/2018, prin Ordonanța de urgență nr. 130/2021, tichetele de masă se vor emite numai în format electronic, nefiind aduse modificări legate de impozitarea acestora, acestea fiind impuse în continuare doar cu 10% impozit pe venit.

Sursa foto: iStock