monografie contabila tichete de masa

Cum se gestionează în contabilitate tichetele de masă Pluxee

28 Aprilie 2022

Cardurile de masă sunt un beneficiu extrasalarial dedicat alimentației echilibrate, motiv pentru care numeroși angajatori aleg să le ofere echipei. Dacă gestionezi contabilitatea unei companii, este important să știi mai multe despre cadrul legislativ al tichetelor de masă, precum și despre întreaga monografie contabilă a acestora. Descoperă în continuare tot ce trebuie să știi despre gestionarea cardului de masă din punct de vedere contabil.

Tichetele de masă sunt un beneficiu extrasalarial preferat de zeci de mii de companii, prin care își păstrează angajații motivați. De aceea este important să cunoști pașii de înregistrare și gestionare a tichetelor de masă în contabilitate.

Cadrul legislativ

Conform articolului 25, alineatul (3), litera c) din Codul Fiscal, cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori potrivit legii sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată la determinarea profitului impozabil. Cadrul legal al acordării tichetelor de masă se regăsește în Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și în normele de aplicare aprobate prin HG nr. 1045/2018.

Așadar, potrivit normelor legislative, tichetele de masă au următoarele avantaje fiscale:

 • sunt scutite de la plata taxelor sociale salariale și patronale;
 • sunt deductibile la calculul impozitului pe profit;
 • se bucură de facilități logistice, deoarece tichetele sunt ușor de comandat.

Citește și Monografia contabilă a cardurilor cadou 

Monografia contabilă la angajator

Monografia contabilă la angajator (compania care oferă tichete de masă angajaților) se realizează astfel:

 • Pasul 1: achiziționarea tichetelor de masă de la compania emitentă - cont 5328 „Alte valori”, înregistrând valoarea tichetelor de masă, cont 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți”, respectiv costul emiterii tichetelor de masă, cont 4426 „T.V.A. deductibilă”;
 • Pasul 2: achitarea facturii pentru tichetele de masă - cont 401 „Furnizori” și cont 5121 „Conturi la bănci în lei”;
 • Pasul 3: transferul tichetelor de masă salariaților și includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masă acordate salariaților - cont 6422 „Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților” și cont 5328 „Alte valori”; în același timp, se va întocmi o anexă cu situația analitică a tichetelor de masă pe suport electronic distribuite salariaților de către angajatori, în care se menționează luna și anul în curs;
 • Pasul 4: calcularea impozitului aferent și reținerea acestuia la calculul salariului: cont 444 „Impozit pe venituri din salarii”.

La calculul „Impozitului pe salarii” (cont 444), se va lua în considerare și valoarea tichetelor de masă acordate salariaților.

Excepții

În contabilizarea tichetelor de masă pot există și următoarele situații:

 • restituirea contravalorii unor tichete de masă necuvenite - cont 5328 „Alte valori”;
 • compensarea cu tichete de masă din luna următoare, ceea ce nu presupune înregistrarea contabila.

Monografia contabilă la comerciant

Monografia contabilă a tichetelor de masă la beneficiarul final (supermarket, restaurant, cantină etc.) se realizează astfel:

 • Pas 1: primirea tichetelor de masă că încasare a contravalorii produselor vândute; deoarece nu se oferă rest la tichete de masă, în contabilitate se înregistrează 5328 „Alte valori” și 5311 „Casă în lei”;
 • Pas 2: trimiterea tichetelor de masă spre decontare către emitent - 461 „Debitori diverși” = 5328 „Alte valori”;
 • Pas 3: primirea facturii pentru comisionul perceput de emitent pentru decontarea tichetelor de masă : conturile 622 - comision 4426 (TVA deductibil) și 401 - furnizori;
 • Pasul 4: reținerea comisionului din valoarea tichetului de masă încasat - 401 „Furnizori” = 461 „Debitori diverși”;
 • Pasul 5: încasarea contravalorii tichetului de masă - 5121 „Conturi la bănci în lei”/5311 „Casă în lei” = 461 „Debitori diverși”.

Înregistrarea în contabilitate a tichetelor de masă

Înregistrarea tichetelor de masă se face pe o poziție distinctă, denumită Cheltuieli, conform Legii nr. 165/2018. Astfel, valoarea nominală a tichetelor trebuie inclusă în statul de salarii al aceleiaşi luni, într-o coloana separată, în scopul impozitării veniturilor din salarii, atunci când acestea sunt impozabile.

Circuitul tichetelor de masă

Acesta este circuitul tichetelor de masă, de la comandarea lor de către angajator până la decontarea cu beneficiarul final:

 • angajatorul comandă tichetele de masă de la emitent, carduri noi sau comenzi recurente de reîncărcare la societatea autorizată Pluxee.
 • la dată stabilită pentru transfer, angajatorul achita, integral, unității emitente contravaloarea nominală a biletelor de valoare achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.
 • uitatea emitentă va vira sumele aferente tichetelor în fiecare luna.
 • posesorul cardului este notificat în momentul alimentării.
 • salariații utilizează tichetele de masă pentru plata bunurilor alimentare la societăți comerciale precum: magazine, restaurante etc. (beneficiar final)
 • partenerii din rețeaua de afiliere (magazine, cantine etc.) transmit emitentului, spre decontare, tichetele de masă.
 • emitentul decontează partenerilor tichetele de masă.

Folosirea tichetelor de masă că mijloc de motivare și recompensare a salariaților poate fi o strategie eficientă de reducere a cheltuielilor unei companii cu contribuțiile salariale de personal.